1. Anasayfa
  2. Sektörel

Antalya Boşanma Avukatı

Antalya Boşanma Avukatı
0

Boşanma davaları anlaşamayan eşlerin aile birliğini sonlandırmak istediğinde başvurdukları hukuki bir süreçtir. Bu tür davalar söz konusu olduğunda çeşitli nedenlere bağlı olarak hareket edilirken boşanma talebinin oluşmasında etkili olan birçok sebep olabilir. Antalya boşanma avukatı eşleri ilgilendiren hukuki konularda danışmanlık alınabilecek uzman bir meslek mensubudur.

Aile birliği kurulurken kanun koyucu kişileri kendi iradelerine uygun hareket etmek üzere serbest bırakır. Kişi evlilik kararı alırken bağımsız olarak hareket etme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra aile birliği toplumun temelini teşkil eder.

Toplum yapısında oluşacak bozulmaların önüne geçme kabiliyetinde olan aile birliği sayesinde düzen sağlanır. Bundan dolayı da aile kurma iradesini kişiye tanıyan kanun koyucu aile birliği sarsıldığında bunu bozma iradesini eşlere vermez.

Kanun yolu bu noktada devreye girerken mahkemeler huzurunda aile birliğinin sonlandırılması mecburidir. Hâkimin kanaatine bağlı olarak ve tarafların durumları da göz önünde bulundurulmak sureti ile boşanma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Antalya En İyi Boşanma Avukatı

antalya boşanma avukatı
Antalya Boşanma Avukatı

Boşanma davaları iki başlık altında ele alınabilen hukuki bir süreçtir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları bu hukuki süreçte karşılaşılan aşamalar olurken anlaşmalı davalar kısa sürede neticelenir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mahkeme öncesi asgari müştereklerde ortak bir karar alırlar ve bu durumu da mahkemeye beyan ederler.

Anlaşma ile gerçekleşecek boşanma davalarında tarafların talepleri dikkate alınacağından kısa sürede işlemlerin neticelenmesi mümkün olur. Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç bundan farklı şekilde ilerler. Bundan dolayı da çekişmeli davaların sonuçlanması zaman alabilmektedir.

Antalya en iyi boşanma avukatı söz konusu olduğunda konunun uzmanı bir avukattan danışmanlık almak önemli hale gelir. Davanın türüne bağlı olarak avukatta yetkinlik olması gerekirken özellikle çekişmeli davalar söz konusu olduğunda bu durum bir adım daha öne çıkar.

Çekişmeli boşanma davalarında tanık ve delil ihtiyacı olabilirken kanıtların toplanmasında hukuka uygunluk ayrıca önemsenmesi gereken bir konudur. Ayrıca profesyonel anlamda hukuki destek almak kişi hak kayıplarının engellenmesinde oldukça önemlidir.

Boşanma davaları çeşitli nedenlerle açılırken bunlar arasında yer alan sebeplerden biri de aldatma olabilmektedir. Bunun yanı sıra şiddetli geçimsizlik, anlaşamama ya da eşlerden birinin sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi farklı sebeplere bağlı olarak dava açılması söz konusu olabilmektedir.

Boşanma davalarında avukatlar tarafından alınan ücretler belirli bir standartta olurken davanın niteliğine bağlı olarak ücretlendirme aralığından söz edilebilir. Antalya boşanma avukatı ücretleri davanın kapsamına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bundan dolayı boşanma davaları söz konusu olduğunda belirlenen avukatlık ücretleri hakkında kesin bir rakamdan söz etmek doğru olmamaktadır.

Antalya boşanma avukatı tavsiye verileceği zaman konusunda uzman kişilerle çalışmak hak kaybı yaşamamak açısından önem taşır. Bundan dolayı da boşanma davalarında titiz bir çalışma anlayışı ile hareket etmek gerekir.

Davanın seyrinde etkili olan önemli unsurlardan biri avukatın yetkinliğidir. Bundan dolayı da mesleki yeterliliğe sahip avukatlarla çalışılması önerilir. Antalya boşanma davası avukatları arasında yer alan https://www.mehmetdursun.av.tr/guncel/bosanma-avukati-antalya.html adresinden nitelikli ve güvenilir hizmetler almak mümkündür.

Ürün pazarlama ve sosyal medya danışmanlığı yapan bir yazarım.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir