1. Anasayfa
  2. Rehber

Town Ne Demek?

Town Ne Demek?
0

Town” Türkçe’de “kasaba, ilçe, şehir” anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle bir yerleşim yerinin büyüklüğüne, nüfusuna veya kentsel olup olmadığına bakılmaksızın kullanılır.

Örneğin, “New York City is a big town” (New York Şehri büyük bir kasaba) veya “I live in a small town” (Ben küçük bir kasabada yaşıyorum) gibi cümlelerde kullanılabilir.

Town ile İlgili Örnek Cümleler

“I grew up in a small town, but I always dreamed of living in a big city.” – “Ben küçük bir kasabada büyüdüm ama her zaman büyük bir şehirde yaşamak istedim.”

“The town was bustling with activity as the annual fair was in town.” – “Yıllık fuar kasabada olduğu için kasaba hareketliydi.”

“The town square was filled with vendors selling their wares.” – “Kasaba meydanı satıcıların mallarını satmalarıyla doluydu.”

“The new housing development will bring more people to the town.” – “Yeni konut geliştirmesi kasabaya daha fazla insan getirecek.”

“The town council is meeting tonight to discuss the new parking regulations.” – “Kasaba meclisi bu gece yeni otopark yönetmeliklerini tartışmak için toplanacak.”

“The town’s main street was closed for repairs, causing traffic delays.” – “Kasabanın ana caddesi tamir için kapatıldı ve trafik gecikmelerine neden oldu.”

“The town’s population has grown significantly in the last decade.” – “Kasabanın nüfusu son on yılda önemli ölçüde arttı.”

“The town is planning to build a new community center next year.” – “Kasaba gelecek yıl yeni bir topluluk merkezi inşa etmeyi planlıyor.”

“I love the sense of community in this small town.” – “Ben bu küçük kasabada olan topluluk duygusunu seviyorum.”

“The town’s economy is heavily dependent on tourism.” – “Kasabanın ekonomisi turizm üzerine yoğun olarak bağımlıdır.”

Back in Town Ne Demek?

Back in town” Türkçede “yine şehirde” veya “yine burada” anlamına gelir. Birisi bir süre uzakta olduktan sonra evinde ya da şehirinde geri döndüğünü ifade eder. Örnekler:

  1. “I’m just back in town after a month-long vacation” “Bir ay boyunca yaptığım tatilin ardından yine şehirdeyim”
  2. “My sister is back in town and I’m so happy to see her again” “Kız kardeşim şehre döndü ve onu tekrar gördüğüm için çok mutluyum”

Bu bağlamda “back in town” bir deyim olarak kullanılır ve birisi bir ayrılık sonrası yine yerinde olduğunu anlatır.

Address Town Ne Demek?

Address Town” Türkçede “Adres Şehri” olarak çevirebilir. Bir kişinin posta adresinde yer alan şehir ya da ilçe ismi olarak tanımlanır.

Örneğin, birinin posta adresi “123 Ana Cadde, Herhangi Bir Şehir USA 12345” ise, bu adresin “şehri” “Herhangi Bir Şehir” olacaktır.

Bu ifade çok yaygın olarak kullanılmaz, genellikle posta adresi verirken “şehir” ya da “ilçe” gibi ayrı bir terim olarak kullanılır.

Ayrıca, “address” kelimesi kendisi de bir binanın, evin veya dairenin konumunu belirten bir bilgi seti olarak tanımlanır. Bu nedenle, “address town” bir posta adresi bilgilerinin bir parçası olarak kullanılan şehir veya ilçe ismini ifade eder.

Town Hall Ne Demek?

Town Hall” Türkçe’de “Belediye Binası” olarak çevirebilir. Bu bir yerel yönetimin resmi binasıdır ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verir.

Belediye binası, genellikle belediye meclisi toplantılarının yapıldığı, belediye hizmetlerinin yürütüldüğü bir yerdir. Ayrıca, belediye binası genellikle bir ilçe veya kasaba merkezi olarak kabul edilir ve genellikle bir ilçe veya kasaba sınırları içinde yer alır.

Merhabalar, ben Gizem Ceylan. Yazmayı okumayı ve seyahat etmeyi severim. Ürün incelemeleri ve güncel konular hakkında yazılar paylaşırım. En sevdiğim müzik ise Rap'tir.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir