1. Anasayfa
  2. Sektörel

Protan Turkey Kaliteli Ürünleri İle Yalıtım Uygulamalarının Başarısını Artırıyor

Protan Turkey Kaliteli Ürünleri İle Yalıtım Uygulamalarının Başarısını Artırıyor

Yapıların uzun zaman boyunca varlıklarını konforlu ve sağlam bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla; iç, dış, çatı ve temellerden su almasını engelleyecek yalıtım uygulamalarına ihtiyaç vardır. Yalıtım uygulamaları kaliteli malzemeler kullanılarak ve doğru işçilikle uygulanmalıdır. Binaların uzun ömürlü ve dayanıklı olmasının önündeki en önemli engel olan suyun neden olabileceği olumsuzlukların önlenebilmesi için su yalıtım uygulamalarının yapılması zorunludur. Su izolasyon uygulamalarında kullanılan membran ürünleri Protan kalitesi ve çeşitliliği ile sizlerin beğenisine sunulmaktadır.

Her tür yapıda su yalıtım uygulaması yapılmaz ya da yapılan su yalıtımında kalitesiz malzemeler kullanılırsa yapının gövdesindeki ve taşıyıcı kısmındaki donatılar korozyona uğrayabilir. Yapıların yük taşıma kapasitelerinde yaşanan düşmelere bağlı olarak ana taşıyıcı sistemlerde bozulmalar olması, deprem gibi çeşitli doğal afetler nedeniyle yapılarda çatlak ya da kırık oluşumunun altında yatan en önemli etkendir. Diğer yandan yapıların su almasına bağlı olarak insan sağlığına zarar vermesi olası küf, mantar ve diğer organik maddeler ortaya çıkabilir. Bu durumlar göz önüne alındığında yapıların temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanları için etkin su yalıtımı uygulamalarının ne kadar önemli olduğu açıkça gözler önüne serilebilir.

Membran Kalitesi, Yalıtım Uygulamasının Kalitesi Üzerinde Doğrudan Etkilidir

Yapıların su ve diğer dış faktörlerin olumsuz etkilerinden korunabilmesi için çatı izolasyon işlemlerinden yararlanılır. Çatı izolasyon uygulamalarında yüksek kalitede çatı izolasyon malzemeleri kullanılır. Bu sayede binanın suyun zararlı etkilerinden korunması ve bina ömrünün uzatılması sağlanır. Çatılar yapısal özellikleri ve konumları gereği dış etkenlerin neden olduğu hasarlara karşı korunmasızdırlar. Bu nedenle çatılar, her tür yapının en savunmasız kısımlarından biri olma özelliğine sahiptir.

Çatı yalıtım uygulamaları sırasında su geçirmez özellikteki membran ürünlerinin kullanımı tercih edilir. Çatı yalıtımının etkili bir şekilde yapılabilmesi için kullanım alanına uygun ve kaliteli malzemeler kaliteli işçilikle uygulanmalıdır. Böylece çatıların her tür su tehdidinden korunması sağlanabilir. Eğer membran uygulaması doğru ürünlerle ve kaliteli işçilikle yapılmazsa su geçirmez membran ürünleri kullanılmasına rağmen çatı kıvrımlarında arada kalan boşluklar nedeniyle su sızıntısı söz konusu olabilir. Bu tür istenmeyen durumlardan kaynaklanabilecek hasarların engellenmesi için çatı izolasyonu uygulamalarında kaliteli ve doğru malzemeler seçilmesine ve uygulamanın uzman kişiler tarafından yapılmasına özen gösterilmelidir.

Yapılarda her tür konforun sağlanabilmesi için; temel yalıtımı, dış cephe yalıtımı ve çatı yalıtımı eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. Bu sayede yapının korunması büyük ölçüde sağlanabilir. Kullanım alanına ve amacına uygun, yüksek kalitedeki malzemeler kullanılarak terleme, yoğuşma ya da korozyon gibi hem yapıya hem insan sağlığına zarar verebilecek durumlar ortaya çıkması engellenebilir.

Çatı yalıtım uygulamaları binaların desteklenmesinin sağlanması ve ilk günkü kalitelerinin korunması için tercih edilir. Bu nedenle doğadan kaynaklanan dış etkenlerin binaya vermesi olası hasarların engellenmesi konusunda çatı yalıtım uygulamaları son derece önemli bir role sahiptir. Başarılı çatı yalıtım uygulamaları sayesinde yapıların rutubetten kaynaklanan korozyondan ve termelerden korunması mümkün olabilir.

Çatı yalıtım uygulamaları yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaların başında kaliteli ve uygulamanın yapılacağı çatı özelinde doğru kalınlıktaki membran ürünlerinin seçilmesi gelir. Uygun membran ürünleri doğru işçilikle uygulandığı takdirde çatı yalıtım uygulamaları başarılı olabilir ve gereken koruma sağlanabilir.

Protan Turkey, kullanıcıların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için yüksek kaliteli ve amaca yönelik PVC membran ürünleri üretilir. 40 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olan PVC membran ürünlerinin kaynaklanmadan önce yüzey temizliğine gereksinimleri yoktur. Ayrıca çatıda meydana gelen sıcak-soğuk farklılıklarının yol açtığı ısısal hareketlenmelerden etkilenmeleri de söz konusu değildir. 40 yıl faydalı ömür belgesine sahip PVC membranlar tüm hava şartlarında kolayca uygulanabilirler. İç-dış köşe gibi detay çözümleri de PVC membranlar kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. PVC membranların yapısı, normal koşullarda son derece yumuşaktır. Bu nedenle kaynaklanma işlemi sırasında erir ve bağlantı yüzeyi boyunca katılaşarak son derece belirgin ve düzgün bir form oluşturmayı başarırlar. Bu durum, bağlantı yerlerine ilişkin kalite kontrollerin yapılması noktasında da kolaylık sağlayan önemli bir avantaj olarak değerlendirilir.

Ürün pazarlama ve sosyal medya danışmanlığı yapan bir yazarım.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir