1. Anasayfa
  2. Yaşam

Dünya Gezegeninde Kaç Karınca Var?

Dünya Gezegeninde Kaç Karınca Var?
0

Evrende kaç yıldız var? Çölde kaç tane kum tanesi var? Dünyada kaç karınca yaşıyor? Bunlar cevaplanması imkansız görünen sorular. Ancak, kapsamlı veri analizi sayesinde bilim, şaşırtıcı bir şekilde bu soruları yanıtlamaya oldukça yakın. Karıncalara gelince, bilim adamları da bir çözüm buldu.

Bilim adamları, dünya karınca nüfusunun 20 x 10 üzeri 15, yani 20 katrilyon böcek olduğunu tahmin ediyor. Bu sayı 15 sıfırlı 20’dir, anlaşılması ve değerlendirilmesi oldukça zordur.

Böcek biyokütlesi hesaplandığında daha net hale gelir. 12 megaton karbondur.

Araştırmacılar, bunun yabani kuşların ve memelilerin birleşik biyokütlesini aştığını ve insan biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ettiğini açıklıyor.

Ekip, karınca sayısını hesaplamak için mevcut birçok böcek çalışmasını analiz etti ve sonunda yaklaşık 500 uygun makaleyi değerlendirdi ve bunları bir veritabanında topladı.

Karıncaların kutup bölgeleri hariç hemen hemen tüm habitatlarda yaşadığı biliniyordu. Çalışma, bunların nasıl dağıtıldığına dair ilk ampirik çalışmaydı.

Karıncaların sayısının Dünya üzerinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığı, tropik bölgelerde maksimuma ulaştığı ve habitatlarda altı kat farklı olduğu ortaya çıktı.

İklim bölgesine ek olarak, yerel ekosistemler de önemli bir rol oynamaktadır.

Ormanlar ve kurak alanlar çoğu örneğe ev sahipliği yaparken, insanların yoğun olarak etkilediği alanlar çok daha az yaygındır.

Gelecekteki araştırmalar, hangi çevresel etkilerin özellikle karınca dağılımını etkilediğine ve özellikle iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ne ölçüde değişeceğine odaklanmalıdır.

Ekosistemde önemli rol

İlk etapta bu hayvanların bolluğu ve dağılımı neden bu kadar önemli, çalışmada verilen örnek gösteriyor: Bilim adamları, bir hektardan karıncaların yılda 13 ton toprak kütlesine kadar hareket ettiğini, bu nedenle büyük bir etkiye sahip olduklarını bildiriyor. besin döngüsünün sürdürülmesinde ve ayrıca bitki tohumlarının dağılmasında çok önemli bir rol oynar.

Ateş karıncaları gibi istilacı türler yerel biyoçeşitliliği olumsuz etkileyebilir ve önemli hasara neden olabilir.

Bu çalışma, karıncaların karasal ekosistemlerdeki merkezi rolünün yanı sıra mevcut bilgimizdeki büyük ekolojik ve coğrafi boşlukları vurgulamaktadır.

Elde edilen sonuçlar, karınca popülasyonlarını belirleyen ekolojik faktörleri incelemek ve böceklerin çevresel değişime tepkilerini izlemek için önemli bir temel sağlar.

Bu çalışma PNAS‘ta yayınlandı.

TeknoBird'in kurucusu, teknoloji ve yazılım hakkında insanlara yararlı makaleler yazar.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir