1. Anasayfa
  2. Sektörel

Yazılım Sektöründeki Potansiyel Dikkat Çekiyor

Yazılım Sektöründeki Potansiyel Dikkat Çekiyor

Yazılım sektörü son yılların en hızlı şekilde büyüyen sektörlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Yazılım sektörü diğer pek çok sektöre oranla çok daha az sabit yatırıma gereksinim duyar. Bu nedenle yazılım sektöründe faaliyet göstermek isteyen girişimciler için son derece avantajlı olduğu kabul edilir. Ayrıca yazılım sektörünün hizmet alanı teknolojinin sürekli gelişmesi ve ihtiyaçların değişmesi nedeniyle son derece hızlı bir şekilde büyümektedir.

Yazılım şirketlerinin faaliyet alanını hem bilgisayarların hem de mobil cihazların fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için temel oluşturan programların üretilmesinde kullanılan kodlarla kodların yönetim aşamalarını içeren çalışmalar oluşturur. Bu doğrultuda, söz konusu teknolojik cihazların çalışması, kodların kullanılmasına ve komutların verilmesine daha net ifade edilmesi gerekirse söz konusu teknolojik cihazlara yapmaları gerekenlerin kodlar aracılığıyla söylenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Teknolojik cihazların kullanımı hayatımızın her alanında baş döndürücü bir hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak yazılım projeleri çeşitlendiği gibi yazılım şirketleri her geçen gün gelişen ve değişen ihtiyaçların en üst kaliteyle karşılanmasını hedeflemektedir.

Yalnızca dünyada değil ülkemiz genelinde de yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde yazılım sektörünün global ölçekte ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğu açıkça görülebilir. Bu potansiyelin etkisiyle bu alana yönelen ve yazılım şirketi kurmak isteyen girişimciler başta KOSGEB olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun sağladığı desteklerden faydalanabilirler. Bununla birlikte KOSGEB’in girişimcilere sağladığı hibeler ile kredi desteklerinin oran ve kapsam bakımından dönemsel olarak farklılık göstermesi mümkündür. Bu aşamada yazılım şirketi kurmak ve bunun için çeşitli hibe ve desteklerden faydalanmak isteyen girişimciler KOSGEB eğitimlerine katılabilir, eğitimler başarıyla tamamlandıktan sonra KOSGEB tarafından kabul edilen projelerini hayata geçirme fırsatını elde edebilirler.

Yazılım şirketi kurmak isteyen girişimciler şirket kurmak için belli bir şirket türünü seçmek zorunda değildir. Bu aşamada girişimciler çoğunlukla kurmak istedikleri işin özelliğine veya büyüklüğüne göre şahıs şirketi ya da sermaye şirketi açma konusundaki kararlarını verirler. Hangi şirket türünün seçildiği kanunlar nezdinde herhangi bir farklılığa neden olmamakla birlikte sağladığı prestij ve vergi yükümlülükleri söz konusu olduğunda şahıs şirketlerine oranla sermaye şirketlerinin çok daha fazla avantaj sağladığı açıkça ifade edilebilir.

Eğer girişimci kuracağı yazılım şirketi ile küçük ölçekli yazılım faaliyetlerinde bulunmayı hedefliyorsa o zaman daha düşük kuruluş maliyetlerine sahip olan şahıs şirketlerini tercih etmeleri çok daha doğru bir adım olacaktır. Ancak yıllık net kar beklentisi 30.000 TL ve üzerindeyse vergi oranının artacak olması dolayısıyla şahıs şirketi avantajını kaybederek dezavantajlı bir hale gelebilir. Bu tür nedenlerle şirket türü seçimi yapılmadan önce şirket türlerinin avantajlarının ve dezavantajlarının detaylıca değerlendirilmesi gerekir. Hangi şirket türünü seçerseniz seçin açılış sürecinin profesyonel destek alınarak yürütülmesi zaman ve maliyet kaybı olasılığını ortadan kaldıracağı gibi süreç boyunca herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmasını da önler. İzmir SMMM diğer bir deyişle İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak da bilinen kuruluş, İzmir genelinde sunulmakta olan tüm mali müşavir hizmetleri için uyulacak kriterleri belirleme görevini üstlenir. Böylece sektörde verilen hizmetler be bu hizmetlerin ücretleri konusunda bir standardizasyon sağlanması mümkün olur.

Genç Girişimci Desteğini Biliyor musunuz?

Ülkemizde gerçekleştirilen birtakım düzenlemeler dahilinde 2018 yılından bu yana, belirlenmiş şartlara haiz olan ve ticari hayatta aktif rol üstlenmek amacıyla genç girişimci şirketi kurmak isteyen girişimciler genç girişimcilere yönelik olarak uygulanan prim teşviklerinden yararlanabilirler. Gereken koşulları yerine getiren ve genç girişimci şirketi kurmak isteyen girişimcilerin yıllık kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı 3 yıl süreyle vergiden muaf tutulur. Buna ek olarak asgari ücretin %34.5’ine denk gelen sigorta primleri de 12 aylık süre boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.

Genç girişimci şirketi kurmak isteyen ve bu teşviklerden faydalanmak için aranan şartları yerine getiren genç girişimciler yalnızca bir kez genç girişimci teşviki alabilir. Eğer teşvik almasını sağlayan ticari faaliyeti terk ederek 3 yıl içinde yeni bir ticari faaliyete başlasa bile genç girişimci teşvikinden yeniden faydalanmaları söz konusu değildir. Çünkü genç girişimci teşvikinden faydalanmak için aranan temel koşul, girişimci adına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis ediliyor olmasıdır.

Genç girişimci bahsi geçen teşviklerden faydalanabilmek için kendi işini kurduğu tarihte 18 ila 29 yaş aralığında olmalıdır. Ancak genç girişimci 29 yaşını doldurmasına bir ay kalan kendi işini kurup diğer şartları da yerine getirebiliyorsa üç yıl süreyle teşviklerden faydalanabilir. Diğer yandan genç girişimci teşviklerinden yararlanmak için aranan diğer bir koşul ticari, zirai ve mesleki faaliyet nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefi olmalıdır.

Bahsi geçen şartların her birini eksiksiz bir şekilde yerine getiren girişimciler kendilerine sunulan avantajlar kapsamında kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı için 3 yıl süreyle vergiden muaf olurlar. Bu kapsama zirai, ticari ve mesleki kazançlar girer.

Ürün pazarlama ve sosyal medya danışmanlığı yapan bir yazarım.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir