1. Anasayfa
  2. Rehber

Size Özgü Öğrenme Yöntemi ile Başarıyı Yakalayın! Dünyaca Ünlü En Etkili Öğrenme Teknikleri!

Dünyaca Ünlü En Etkili Öğrenme Teknikleri!
0

Öğrenme yöntemi size nasıl başarılı olacağınızı anlatıyor! Önemli olan ise sizin nasıl öğrenmeye yatkın olduğunuzu bulmak!

İlkokul yıllarından itibaren öğrenme maratonu hayat boyu sürmektedir. Koşullar ve mevkiler değişse de öğrenme işlevi sabittir.

Öğrenme yöntemi ile ilgili faktörler de değişen koşullara bağlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişimlerde en önemli etkenlerden birisi de insandır.

Beşer farklı karakter ve zihinsel özellikler ile donatılmıştır. Dolayısıyla öğrenme yöntemleri de farklılıklara ayak uydurmaktadır.

Kişinin zihinsel yapısı ve özellikleri oluşan farklıların temelidir. Ancak her zihnin ayrı bir öğrenme yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Bu aşamada önemli olan kişiye özgü olan yöntemin bulunmasıdır.

Etkili Öğrenme Nedir?

Öğrenme yöntemi farklı metotlar ile etkin sonuçları vadediyor! Değişen konular üzerinde yetkin bir konuma ulaşmak için ise bu yöntemler oldukça cazip!

Etkili öğrenme, kişinin hafıza yapısına göre değişlik göstermektedir. Dolayısıyla bireyin etkili öğrenme yöntemini öğrenmesi bu konuda atılacak en etkili adımdır.

Kişiye özel olan öğrenme yönteminin saptanması öğrenmede hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Belirlenen teknikler ve metotlar ise iş ve okul hayatında büyük farklar oluşturmaktadır.

Öğrenme yöntemi dendiğinde ise öne 3 farklı biçim çıkmaktadır. Bunlar; görsel, işitsel ve kinestetik öğrenmedir.

1.Görsel Öğrenme Tekniği

Görsel öğrenme tekniği şekiller ve semboller üzerine dayalı olarak görülen bir yöntemdir. Görsel hafızası kuvvetli olan kişiler genellikle bu teknikten faydalanmaktadır.

Öğrenme aşamasında bu tekniği kullanan kişiler, bilgiyi bir şekil üzerinden edinmektedir. Bir grafik, resim veya şekil bu aşamada oldukça destekleyicidir. Böylelikle bilginin hafızada kalıcı bir yer edinmesi amaçlanmaktadır.

2.İşitsel Öğrenme Tekniği

İşitsel öğrenme tekniği kişilerin duyduklarını bilgiye kolaylıkla çevirmesinde yardımcıdır. İşitsel hafızası kuvvetli olan kişiler bu yöntemden sıkça faydalanmaktadır.

Bu tekniği kullanan kişilerin bilgi edinmesi oldukça pratiktir. İstenilen bilgiyi öğrenmek için duymak yeterlidir. Bu şekilde bireyler öğrenim aşamasında aktif bir rol alabilmektedir.

3.Kinestetik Öğrenme Tekniği

Kinestetik öğrenme tekniği akılları en çok karıştıran tekniktir. Bu kişilerin öğrenim yöntemleri görsel ve işitsel hafızaya sahip kişilere göre oldukça farklıdır.

Kinestetik biçimde öğrenme yöntemine yatkın olan kişiler öğrenme aşamasında beden hareketlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu kişiler etkili bir öğrenim için deneyimlere ihtiyaç duymaktadır.

Öğrenmeyi Öğrenme Nedir?

En iyi öğrenme yöntemi kuşkusuz öğrenmeyi öğrenmektir. Öğrenme stilinin öğrenilmesi belki de işin en zor ama en etkili aşamasıdır.

Değişen hafıza yapıları ve bireysel nitelikler kişiyi öğrenme konusunda zorlayabilmektedir. Ancak bireysel algılama yeteneğine yönelik yapılan çalışmalar çok daha etkili bir sonuç sunmaktadır.

Öğrenmeyi öğrenmek bireysel başarıyı desteklemektedir. Bu sayede kişi farklı yaşam koşullarına kolaylıkla adapte olabilmektedir. Çünkü esas olan kişinin kendisini tanıması ve öğrenme yapısına uygun hareket edebilmesidir.

Öğrenme yöntem ve teknikleri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak bireyin kendisini tanıması bilgi edinmesini ve öğrenmesini pratik bir hale getirmektedir.

Değişen kişilik özellikleri ve hafıza yapısı öğrenme yöntemlerini de çeşitlendirmiştir. Dolayısıyla öğrenme işleminden önce kişinin hafıza yapısını çözmesi gerekmektedir. Ardından kendisine özgü olan teknikler sayesinde öğrenme işlemini tamamlayacaktır.

Dünyanın en Etkili Öğrenme Yöntemi

En etkili öğrenme yöntemi kişiden kişiye göre değişse de bazı teknikler aynıdır. Geniş bir kitle tarafından uygulanan bu teknikler etkili öğrenme için yardımcıdır.

Richard Feynman tarafından geliştirilen bir teknik dünya üzerinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bilim dünyası tarafından “Büyük Öğretmen” sıfatına ayık görülen Feynman geliştirdiği yöntem ile de kendisinden bahsettirmektedir.

Richard Feynman iki çeşit bilgi olduğundan bahseder. Birisi yalnızca tanımı ile bilinen bilgi; diğeri se derinlemesine öğrenilen bilgi. Bu ayrım bir konu hakkında bilinen bilgi ile öğrenilen bilginin arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

Öğrenme yöntemi olarak geliştirilen bu metot 4 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Takip edilen bu aşamalar sayesinde edinilen bilgiler yüzeysel bir biçimde kalmaktan ziyade hafızada yer edinmektedir.

  1. Adım: Konu belirlenir ve bir kağıda yazılır. Bu aşamada hangi konu üzerinde öğrenme yapılacağı belirlenmektedir. Boş bir kağıda bu konuyu yazmak ise başlamanın ilk adımı olarak görülmektedir.
  2. Adım: Konuyu öğren ve konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisine anlat. Bu aşamada öğrenilmek istenen konu hakkında araştırmalar ve okumalar yapılmaktadır. Derinlemesine öğrenilen konu başka bir kişiye aktarılır. İkinci aşamayı önemli kılan şey ise kişinin bilgi hakkında eksiklerini görmesidir. Tercihe göre kağıda konu hakkında bilgi sahibi olmayan birisine anlatır gibi yazmak da yardımcıdır.
  3. Adım: Gözden geçir ve tekrar öğren. İkinci adımda belirlenen eksikler bu aşamanın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu adımda öğrenilen konuya dair edinilen bilgilerin gözden geçirilmesi esastır. Eksiklerin tamamlanması ve öğrenilen bilginin pekiştirilmesi bu aşamanın en önemli adımıdır.
  4. Adım: Basitleştir ve benzerlikler kur. Bu adımda konuyu sadeleştirmek oldukça önemlidir. Amaç konuyu en temel yapısına indirgemektir. Gündelik hayat içine pekiştirilen bilginin kalıcılığını artıracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla öğrenilen konunun gün içinde de kullanılması önerilmektedir. Son olarak bilgilerin komikleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Burada amaç duyguların bilgiye dahil edilmesini ve kalıcılığını artırmaktır.

Öğrenme metodu kişiye, döneme ve hafıza yöntemine göre değişim gösterse de öğrenme eylemi bakidir. Peki siz kendinize uygun öğrenme yöntemi hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?

TeknoBird'in kurucusu, teknoloji ve yazılım hakkında insanlara yararlı makaleler yazar.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir