1. Anasayfa
  2. İş Dünyası

Kurumsal Reklamcılık Nedir?

Kurumsal Reklamcılık Nedir?
0

Reklam, işletmelerin bel kemiğidir. Doğru yapılırsa, bir işletmenin milyonlar kazanmasına yardımcı olma yeteneğine sahiptir ve endüstrilerdeki işletmelerin bütçelerinin önemli bir bölümünü reklam için ayırmasının tam olarak nedeni budur. Çok sayıda reklam türü vardır ve kurumsal reklamcılık bunlardan biridir.

Kurumsal Reklam Tanımı

Kurumsal reklamcılık olarak da bilinen kurumsal reklam, bir işletmeyi, kuruluşu, kurumu veya benzer birimi tanıtan her türlü reklamdır. Kurumsal reklamcılıkta, işletme ürününden çok kendini tanıtmaktadır. Ancak burada unutulmaması gereken önemli nokta, kurumsal reklamcılığın doğrudan bir şey satmayı amaçlamadığıdır.

Daha ziyade, işletme için bir imaj yaratmayı ve organizasyon için iyi niyet oluşturmayı ve tüketicileri organizasyonun felsefesi hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. Kuruluşun sağlık, eğitim, çevre ve benzeri alanlarda yaptığı çalışmalar hakkında daha çok kamuoyunu bilgilendirir ve şirkete itibar kazandırmaya çalışır. Bu tür reklamlar için kullanılan en yaygın mecralar; Televizyon, Radyo, Dijital ve Basılı medyadır.

Kurumsal Reklamcılığın Amaçları

  1. Kurumsal Reklamcılığın ilk ve en önemli amacı, bir işletmenin imajını tek bir ürün veya hizmetten ziyade bir bütün olarak tanıtmaktır.
  2. İşletme aynı zamanda misyonunu, vizyonunu, felsefelerini ve ilkelerini tanıtmaya çalışır.
  3. Kurumsal reklamcılık aynı zamanda pazardaki organizasyon hakkında iyi niyet yaratmanın ve sürdürmenin etkili bir yoludur.
  4. Kuruluşlar ayrıca bu tür reklamları, kendisini rakiplerinden ayıran güvenilirlik, düşük fiyatlar veya iyi müşteri hizmetleri gibi iyi nitelikleri tanıtmak için kullanır.

Başarılı Kurumsal Reklamcılığa Bazı Örnekler

Kurumsal Reklam Örnekleri

Yukarıdaki görsel, dünyanın önde gelen spor markalarından biri olan Adidas’ın Print Media’da yaptığı kurumsal reklam örneğidir. Adidas, satış gelirlerinin %10’unu Afrika’daki yoksul yetimlere bağışlamak için bir kampanya başlattı. Bu, Kurumsal reklamcılığın tipik bir örneğiydi.

Çok işletmeli bir holding olan ITC, sınıf arkadaşlarını sabit tutmak için CRY ile el sıkıştı. Tüm kırtasiye ürünleri çevresel bir mesaj taşıyordu ve ITC, satılan her kırtasiye malzemesi için 1 Rupi bağışladı. ITC’nin başlıca faaliyet alanlarından biri Sigara olsa da, yukarıdaki girişim sayesinde şirket için kamuoyunda iyi bir imaj kazanmayı başardılar.

Coca-Cola da uzun zamandan beri kurumsal reklamcılıkla uğraşıyor. Lider ürünü olan Coke ile tanınan Coca-Cola, çevresel kaygıları teşvik etme konusunda ön saflarda yer almıştır. Geri dönüşümü ve Greenpeace’i hedefleyen reklamları, hedef tüketiciler tarafından iyi karşılandı ve aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden bir marka olarak kendilerini kurmalarına yardımcı oldu.

Kurumsal Reklam Türleri

  1. Kurumsal reklamcılığın ilk türü Basılı ve dijital medyadadır. Buna Gazeteler, dergiler, e-postalar, metin mesajları ve diğerlerine yerleştirilen reklamlar yoluyla marka tanıtımı dahildir.
  2. İkinci tür kurumsal reklam, Televizyon ve Radyo’da özel olarak oluşturulmuş enformasyon ve reklamlardan oluşur.

Kurumsal Reklamcılığın Avantajları

Kurumsal Reklamcılık Örnek

1. Kuruluşun Bilinirliğini Artırın

Kurumsal reklamcılık yoluyla Kuruluşun imajını oluşturmak, kuruluşun marka bilinci oluşturmasına yardımcı olur. Örneğin, lüks ev eşyalarıyla uğraşan bir kuruluş, yüksek gelirli müşterileri hedeflemek istiyorsa, kaliteli kıyafetler veya lüks evler gibi çeşitli lüks sembollerine sahip bir reklam hazırlayacak ve böylece sonunda savurganlığa uğrayacak olan hedef tüketicilerini cezbedecektir.

2. Marka Kimliği Oluşturmak

Kurumsal reklamın tek bir temayı takip etmesi amaçlanıyorsa, uyumlu bir marka kimliği inşa edilir. Buradaki bir örnek, demografik tüketicisini, yani modern çalışmayı hedefleyen bir marka olabilir. Reklamlar erkek veya çocuk sembollerini de içeriyorsa, demografik tüketiciye karışık bir sinyal gönderecek ve böylece reklamının etkisini azaltacaktır.

3. Olumsuz Tutuma Karşı Koymak

Kurumsal reklam, tüketicilerin olumsuz algılarına karşı koymanın en etkili yollarından biridir. Firmaların büyük bir çoğunluğu bu tür reklamları şirketlerinin olumsuz imajına karşı koymak için kullanır. ITC buradaki en iyi örneklerden biridir. Yukarıda bahsedilen örnekte, tütün ürünleriyle ilgili müşteri algısına karşı kurumsal reklam kullanmıştır.

4. İnce Bir Satış Konuşması Geliştirin

Kurumsal reklamcılık aynı zamanda ince bir satış konuşması geliştirmeye yardımcı olur. Bu tür reklamlara maruz kalan hedef tüketiciler, dolaylı olarak şirketin ürünlerine çekildiklerini fark etmezler.

Kurumsal Reklamcılığın Dezavantajları

  1. Kurumsal reklamcılık, belirli bir ürünü değil, yalnızca organizasyonu bir bütün olarak tanıtmayı amaçladığından, bazı uzmanlar, kısa vadede önemli bir yatırım getirisi olmadan, yalnızca kuruluşun reklam maliyetine katkıda bulundukları görüşündedir.
  2. Kurumsal reklamcılık ve ürün reklamcılığı, tüketicileri yanıltma eğiliminde olmaları bakımından benzerdir. Bu nedenle, tüketiciler organizasyon tarafından aldatılmış hissedebilirler.
  3. Kurumsal reklam bazen piyasada Tekele yol açabilir. Tek bir endüstrinin organizasyonu agresif bir şekilde kurumsal reklamcılığı sürdürmeye başladığında, rakipleri üzerinde hüküm sürmeye başladığı ve böylece tekel oluşturduğu bir duruma yol açabilir. Bu piyasa için tehlikeli olabilir.

Kurumsal reklamcılığın da her şey gibi olumlu ve olumsuz yanları vardır. Bununla birlikte, doğru yapılırsa, kuruluş için olumlu bir marka kimliği oluşturmaya yardımcı olma konusunda çok büyük bir kapsamı vardır. Sürekli artan rekabet ile kuruluşlar için güçlendirici bir haraket olabilir.

Etkili bir kurumsal pazarlama stratejisinin, markaların tüketicilerin zihnine yerleşmesine ve tercih edilen seçim haline gelmesine yardımcı olduğu belgelenmiş vakalar olmuştur. Kurumsal pazarlama kalıcıdır ve bu nedenle hedef tüketicilerle bir marka kimliği oluşturmak için kullanmaya başlamak daha iyidir.

TeknoBird'in kurucusu, teknoloji ve yazılım hakkında insanlara yararlı makaleler yazar.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir