1. Anasayfa
  2. Şarkı Sözleri

Justin Timberlake – Mirrors Türkçe Çeviri Şarkı Sözleri

Justin Timberlake – Mirrors Türkçe Çeviri Şarkı Sözleri

Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake‘in 2013 yılında yayınladığı “Mirrors” şarkısı, dünya genelinde büyük beğeni toplamıştır. Bu şarkı, Timberlake’in “The 20/20 Experience” albümünün en sevilen parçalarından biridir. Peki, bu şarkının sözleri ne anlatıyor ve Türkçe’ye nasıl çevriliyor?

Mirrors şarkısı, aşkın ve ilişkilerin derin bağlarını yansıtan güçlü bir metne sahiptir. İşte bu hit şarkının Türkçe çevirisi:

İngilizce Lyrics Türkçe Çevirisi Okunuşları
Aren’t you somethin’ to admire? Hayran olunacak bir şey değil misin? Arınt yu samtin tu edmayır?
Cause your shine is somethin’ like a mirror Çünkü parlaklığın ayna gibi bir şey Kavs yor şayn iz samtin layk a mirır
And I can’t help but notice Ve yardım edemem ama fark ettim And ay kent help bat notis
You reflect in this heart of mine Bu kalbime yansıyorsun Yu reflekt in dis hart of mayn
If you ever feel alone and Eğer kendinizi yalnız hissederseniz ve If yu evır fiil alon end
The glare makes me hard to find Parlama beni bulmayı zorlaştırıyor Dı gıleir meyks mi hard tu faynd
Just know that I’m always Bil ki ben her zaman Cast nov dat ay em alvays
Parallel on the other side Diğer tarafta paralelim Paralel on dı adır sayd
Cause with your hand in my hand Çünkü elin elimdeyken Kavs vit yor hend in my hend
And a pocket full of soul Ve ruh dolu bir cep End a pakıt ful of sovl
I can tell you there’s no place we couldn’t go Sana söyleyebilirim ki gidemeyeceğimiz bir yer yok Ay ken tel yu der is no pleys vi kuldnt go
Just put your hand on the glass Sadece elini cama koy Cast put yor hend on dı gılas
I’ll be tryin’ to pull you through Seni çekip çıkarmaya çalışacağım Ay vil bi tırayin tu pul yu thru
You just gotta be strong Sadece güçlü olmalısın Yu cast gatta bi sıtrong
Cause I don’t wanna lose you now Çünkü seni şimdi kaybetmek istemiyorum Kavs ay dont vana loz yu nav
I’m lookin’ right at the other half of me Diğer yarıma bakıyorum Ayem lukin rayt at dı adır half of mi
The vacancy that sat in my heart Kalbimde oturan boşluğa De vakansi dat sat in may hart
Is a space that now you hold Şimdi sahip olduğun bir alan Iz e speys dat nav yu hold
Show me how to fight for now Bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster Şov mi hav tu fayt for nav
And I’ll tell you, baby, it was easy Ve sana söyleyeyim, bebeğim, kolaydı End ay vi bi, beybi, it vaz izi
Comin’ back into you once I figured it out Anladığımda sana geri döneceğim Kamin bek into yu ons ay figır it avt
You were right here all along Başından beri buradaydın Yu ver rayt hir oll elong
It’s like you’re my mirror Sanki sen benim aynamsın Itz layk yuar may mirrır
My mirror staring back at me Aynam bana bakıyor May mirrır stering bek et mi
I couldn’t get any bigger Daha fazla büyüyemezdim Ay kuld nat get eni bigır
With anyone else beside me Yanımda başka biri varken Vit anivan els besayd mi
And now it’s clear as this promise Ve şimdi bu söz kadar açık End nav itz kılir as dis promis
That we’re making two reflections into one İki yansımayı tek bir yansıma haline getiriyoruz Dat ve ar meyking tvu reflekşıns into van
Cause it’s like you’re my mirror Çünkü sen benim aynam gibisin Kavs tiz layk yu ar may mirrır
My mirror staring back at me Aynam bana bakıyor My mirrır stering bek et mi
Staring back at me Bana bakıyor Stering bek et mi
Aren’t you somethin’, an original? Sen orijinal bir şey değil misin? Arent yu samting, en orijinıl
Cause it doesn’t seem really as simple Çünkü o kadar basit görünmüyor Kavs it daz not siim rili az simpıl
And I can’t help but stare, ’cause Ve bakmaktan kendimi alamıyorum, çünkü End ay kent help bat stare kavs
I see truth somewhere in your eyes Gözlerinde bir yerde gerçeği görüyorum Ay sii thru samver in yor ayz
Oh, I can’t ever change without you Oh, sensiz asla değişemem Oh, ay kent evır çeync vitavt yu
You reflect me, I love that about you Beni yansıtıyorsun, bu yönünü seviyorum. Yu reflekt mi, ay lav dat abavt yu
And if I could, I Ve eğer yapabilseydim End if ay kuld, ay
Would look at us all the time Her zaman bize bakardım Vuld luk et as oll dı taym
Cause with your hand in my hand Çünkü elin elimdeyken Kavs vit yor hend in may hend
And a pocket full of soul Ve ruh dolu bir cep End a pakıt ful of sovls
I can tell you there’s no place we couldn’t go Sana söyleyebilirim ki gidemeyeceğimiz bir yer yok Ay ken tel yu der is no pleys vi kuld nat go
Just put your hand on the glass Sadece elini cama koy Cast put yor hend on dı gılas
I’ll be tryin’ to pull you through Seni çekip çıkarmaya çalışacağım Ay vil bi tırayin tu pul yu thru
You just gotta be strong Sadece güçlü olmalısın Yu cast gatta bi sıtrong
Cause I don’t wanna lose you now Çünkü seni şimdi kaybetmek istemiyorum Kavs ay dont vana luz yu nav
I’m lookin’ right at the other half of me Diğer yarıma bakıyorum Ay em lukin rayt et dı adır galf of mi
The vacancy that sat in my heart Kalbimde oturan boşluğa Dı vakansi dat sat in may hart
Is a space that now you hold Şimdi sahip olduğun bir alan Iz a speys dat nav yu hold
Show me how to fight for now Bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster Şov mi hav tu fayt for nav
And I’ll tell you, baby, it was easy Ve sana söyleyeyim, bebeğim, kolaydı End ay vil bi yu, beybi, it vas izi
Comin’ back into you once I figured it out Anladığımda sana geri döneceğim Kamin bek into yu ons ay figırd it avt
You were right here all along, oh Başından beri buradaydın, oh Yu vör rayt hir oll along, oh
It’s like you’re my mirror Sanki sen benim aynamsın Itz layk yu ar may mirrır
My mirror staring back at me Aynam bana bakıyor May mirrır strting bek et mi
I couldn’t get any bigger Daha fazla büyüyemezdim Ay kuld not get ani biggır
With anyone else beside me Yanımda başka biri varken Vit enivan els besayds mi
And now it’s clear as this promise Ve şimdi bu söz kadar açık End nav itz kılir az dis pıromis
That we’re making two reflections into one İki yansımayı tek bir yansıma haline getiriyoruz Dat vi ar meyking tvu reflekşıns into van
Cause it’s like you’re my mirror Çünkü sen benim aynam gibisin Kavs itz layk yu ar my mirrırs
My mirror staring back at me Aynam bana bakıyor May mirrır stering bek et mi
Staring back at me Bana bakıyor Stering bek et mi
Yesterday is history, oh Dün tarih oldu, oh Yestırdey iz histori, oh
And tomorrow’s a mystery, oh Ve yarın bir gizem, oh End tomorrov iz a misteri, oh
I can see you lookin’ back at me Bana baktığını görebiliyorum Ay ken si yu lukin bek et mi
Keep your eyes on me Gözlerini benden ayırma Kiip yor ayz on mi
Baby, keep your eyes on me Bebeğim, gözlerini benden ayırma Beybi, kiip yor ayz on mi
Cause I don’t wanna lose you now Çünkü seni şimdi kaybetmek istemiyorum Kavz ay dont vanna loz yu nav
I’m lookin’ right at the other half of me Diğer yarıma bakıyorum Ay em lukin rayt et dı adır hald of mi
The vacancy that sat in my heart Kalbimde oturan boşluğa Dı vakansi dat sat in may hart
Is a space that now you hold Şimdi sahip olduğun bir alan Iz a speys dat nav yu hold
Oh, show me how to fight for now Oh, bana şimdilik nasıl savaşacağımı göster Oh, şov mi hav tu fayt for nav
(Show me, baby) (Göster bana, bebeğim) (Şov mi, beybi)
And I’ll tell you, baby, it was easy Ve sana söyleyeyim, bebeğim, kolaydı End ay vil tel yu, beybi, it vaz izi
Comin’ back into you once I figured it out Anladığımda sana geri döneceğim Komin bek into yu ons ay figırd it avt
You were right here all along Başından beri buradaydın Yu ver rayt hir oll along
It’s like you’re my mirror Sanki sen benim aynamsın Itz layk yu ar may mirrır
My mirror staring back at me Aynam bana bakıyor May mirrır stering bek et mi
I couldn’t get any bigger Daha fazla büyüyemezdim Ay kuld not get eni biggır
With anyone else beside me Yanımda başka biri varken Vit enivan els besayd mi
And now it’s clear as this promise Ve şimdi bu söz kadar açık End nav itz kılir az dis pıromis
That we’re making two reflections into one İki yansımayı tek bir yansıma haline getiriyoruz Dat vi ar meyking tvu reflekşıns into van
Cause it’s like you’re my mirror Çünkü sen benim aynam gibisin Kavz itz layk yu ar may mirrır
My mirror staring back at me Aynam bana bakıyor May mirrur stering bek et mi
Staring back at me Bana bakıyor Stering bek et mi
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
Now, you’re the inspiration for this precious song Şimdi, bu değerli şarkının ilham kaynağı sensin Nav, yu ar dı inspireyşın for dis preşıs song
And I just wanna see your face light up since you put me on Ve ben sadece yüzünün aydınlandığını görmek istiyorum End ay cast vana sii yot feys layt ap sins yu put mi on
So now I say goodbye to the old me, it’s already gone Şimdi eski benle vedalaşıyorum, o çoktan gitti So nav ay sey gudbay tu dı old mi, itz already gon
And I can’t wait, wait, wait, wait, wait to get you home Ve seni eve götürmek için sabırsızlanıyorum, bekle, bekle, bekle End ay kent veyt, veyt, veyt, veyt, veyt tu get yu hom
Just to let you know, you are Haberiniz olsun, sen Cast tu ley yu nov, yu ar
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
Girl, you’re my reflection, all I see is you Kızım, sen benim yansımamsın, tek gördüğüm sensin Görl, yu ar may reflekşın, oll ay sii iz yu
My reflection, in everything I do Yansımam, yaptığım her şeyde May reflekşın, in evriting ay du
You’re my reflection and all I see is you Sen benim yansımamsın ve tek gördüğüm sensin Yu ar may reflekşın end oll ay sii iz yu
My reflection, in everything I do Yansımam, yaptığım her şeyde May reflekşın, in evriting ay du
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf
You are, you are the love of my life Sen, sen benim hayatımın aşkısın Yu ar, yu ar dı lav of may layf

Şarkının Analizi ve Türkçe’ye Etkisi

Mirrors şarkı sözleri, Justin Timberlake’in vokal yeteneklerini ve bestecilik becerilerini ön plana çıkaran bir eserdir. Şarkı, aşkın ve bağlılığın evrenselliğini, güçlü bir melodi ve akılda kalıcı sözlerle ifade ediyor. Türkçe’ye çevrildiğinde de, bu evrensel mesajın gücünü koruyor ve dinleyicilere ulaşıyor.

Şarkının yapısında kullanılan ritmik elementler ve Timberlake’in duygusal yorumu, Mirrors’u sadece bir pop şarkısı olmaktan çıkarıp, dinleyicilerin kalbine dokunan bir eser haline getiriyor.

Merhabalar, ben Gizem Ceylan. Yazmayı okumayı ve seyahat etmeyi severim. Ürün incelemeleri ve güncel konular hakkında yazılar paylaşırım. En sevdiğim müzik ise Rap'tir.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir