Felsefe Akımları

22 Temmuz 2022

Stoacılık: Erdem ve Eudaimonia

Stoacılık, Antik Yunan'da başlayan ve bugün hâlâ takipçileri olan bir felsefedir. Nihai hedefi ahlâki mükemmellik olan bir yaşam biçimidir. Stoacılık genellikle sert ve acımasız olarak tasvir edilir. Yine de kendini…